Cover Image

Over ons

Wij zijn een lokale organisatie die minima gezinnen ondersteunt in de breedste zin van het woord. De stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, kortweg OZW, is een organisatie die gestart is in het voorjaar van 2016.

Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in de regio Krommenie. Doelgroep wordt bereikt via sociale media en mond tot mond. Er is een Facebook pagina inmiddels 500 leden groot waar wij de communicatie georganiseerd hebben. Tevens is er een nauwe samenwerking met de stichting kledingbank Zaanstad. Ook is er samenwerking met de Zaanse springplank. Deze organisatie zet zich in voor Zaanse jongeren en kinderen in kwetsbare situaties.

Het initiatief voor OZW is genomen door Erna Ekels. De organisatie wordt op dit moment gerund door een team van 3 personen.

De oprichting van de stichting sluit aan bij de verdere professionalisering van de activiteiten en is van belang om als solide en professionele gesprekspartner met een goede continuïteit erkend te worden door de stakeholders. Dit is ook van belang voor de toenemende groep van vrijwilligers en donateurs die zich inzet voor het werk van OZW.

Het team zet zich in om de minima in de Zaanstreek te ondersteunen in het ontwikkelen van kracht om niet in een isolement te komen of, indien een gezin hierin verkeert, hieruit te geraken. Op deze manier helpen we om de participatiesamenleving vorm te geven. Onze doelstelling realiseren we door diverse initiatieven, onder andere:

  1. Participeren in overleggen met de gemeente om inzichten te geven over ontstaan en bestaan van minima in de Zaanstreek en ideeën te ontwikkelen om deze gezinnen te doen ontwikkelen tot een beter niveau. Hierin brengen we onze ervaringen vanuit de praktijk in en helpen we de gemeente om nieuwe initiatieven te bedenken en naar de praktijk te brengen.
  2. Begeleiding van de minima naar de loketten van de gemeentelijke overheid om hen over de drempel te brengen (bijv. schuldhulpbemiddeling) en de inzet van professionele hulp toegankelijk te maken. Feitelijk zijn we hierin een voorportaal, dat werkt omdat de doelgroep vertrouwen in ons heeft.
  3. Samenwerking met plaatselijke ondernemers om de minima te ondersteunen in primaire levensbehoeften en te voorkomen dat de gezinnen verder wegglijden in de samenleving. Voorbeelden zijn distribueren van kleding en voedsel aan de doelgroep.
  4. Organiseren van evenementen of initiatieven voor de kinderen van de minima-gezinnen. De kinderen in deze gezinnen kunnen doorgaans niet op vakantie, mee op schoolreisje of andere pleziertjes hebben zoals andere kinderen van hun leeftijd. Met beperkte middelen is het soms mogelijk om ook hen een dag te geven waarin zij even loskomen van de situatie thuis en gewoon kind kunnen zijn. De organisatie richt zich op het ogenblik op de regio Krommenie en heeft contacten en samenwerkingen in andere regio’s van de Zaanstreek. Er zijn goede contacten met de gemeenten. De voorzitter van de stichting, Erna Ekels, is bekend bij de gemeente en is vorig jaar enige malen uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen aan brainstorminitiatieven die gericht zijn op de doelgroep.

Indien u specifieke vragen heeft over welke hulp wij kunnen bieden, kunt u ons hierover een e-mail sturen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. stichtingozw@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/stichtingozw/

Telefonisch is ook mogelijk; 0650911074.

Stichting OZW is ingeschreven in het Handelsregister met KvK nummer 68293771. Bankrekening nr. NL77 INGB 0007718573

Privacyverklaring:

Stichting OZW legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap) of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan stichtingozw@gmail.com. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Stichting OZW zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Voor gebruik van fotomateriaal op de website is expliciet toestemming gevraagd aan de desbetreffende personen boven de 18 jaar en anders aan ouders/verzorgers. Foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn kunnen redelijkerwijze worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.

Over ons

Wij zijn een lokale organisatie die minima gezinnen ondersteunt in de breedste zin van het woord.

De stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, kortweg OZW, is gestart in het voorjaar van 2016.

Ozw

Categories

    Tags